JKP SUBOTIČKA TOPLANA


Sedište SUBOTIČKA TOPLANA je opština Subotica, mesto Subotica, adresa Segedinski put 22 . Matični broj preduzeća je 08038180.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA je osnovano 28.12.1989. godine.

Preduzeće SUBOTIČKA TOPLANA je u statusu: Aktivno privredno društvo.

Pretežna delatnost preduzeća je Snabdevanje parom i klimatizacija, šifra delatnosti 3530, ENERGIJA.

Matični broj SUBOTIČKA TOPLANA je 08038180.

PIB:

100847219

Matični broj:

08038180

Šifra delatnosti:

3530

Adresa:

Segedinski put 22

Zakonski zastupnik:

Pero Rikić - Direktor

Tekući računi:

325--2754-06

345-7077

355-1002370-18